mope nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mope nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mope giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mope.

Từ điển Anh Việt

 • mope

  /moup/

  * danh từ

  người chán nản, người rầu rĩ, người thẫn thờ, người ủ rũ

  (the mopes) (số nhiều) trạng thái buồn nản, trạng thái ủ rũ

  to have [a fit of] the mopes; to suffer from [a fit of] the mopes: buồn nản

  * nội động từ

  chán nản, buồn bã, rầu rĩ, thẫn thờ, ủ rũ

  to mope [about] in the house all day: quanh quẩn ủ rũ suốt ngày ở nhà

Từ điển Anh Anh - Wordnet