lounger nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lounger nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lounger giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lounger.

Từ điển Anh Việt

  • lounger

    /'laundʤə/

    * danh từ

    người hay đi thơ thẩn, người lang thang

    kẻ lười biếng

Từ điển Anh Anh - Wordnet