dallier nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dallier nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dallier giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dallier.

Từ điển Anh Việt

  • dallier

    xem dally

Từ điển Anh Anh - Wordnet