ming dynasty nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ming dynasty nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ming dynasty giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ming dynasty.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ming dynasty

    Similar:

    ming: the imperial dynasty of China from 1368 to 1644

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).