melano nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

melano nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm melano giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của melano.

Từ điển Anh Việt

  • melano

    tiền tố

    đen; sẫm

    tiền tố

    đen; sẫm