martial nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

martial nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm martial giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của martial.

Từ điển Anh Việt

 • martial

  /'mɑ:ʃəl/

  * tính từ

  (thuộc) quân sự; (thuộc) chiến tranh

  có vẻ quân nhân, thượng võ, võ dũng, hùng dũng

  martial apperance: vẻ hùng dũng

  martial spirit: tinh thần thượng võ

  (Martial) (thuộc) sao Hoả

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • martial

  Roman poet noted for epigrams (first century BC)

  of or relating to the armed forces

  martial law

  Similar:

  soldierly: (of persons) befitting a warrior

  a military bearing

  Synonyms: soldierlike, warriorlike

  warlike: suggesting war or military life