mare's nest nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mare's nest nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mare's nest giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mare's nest.

Từ điển Anh Việt

 • mare's nest

  /'meəznest/

  * danh từ

  phát minh hão huyền

  tình trạng lộn xộn rối beng

  nơi bừa bộn lộn xộn

Từ điển Anh Anh - Wordnet