magpie nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

magpie nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm magpie giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của magpie.

Từ điển Anh Việt

  • magpie

    /'mægpai/

    * danh từ

    (động vật học) người hay nói, người hay ba hoa

    he is a regular magpie: hắn ta đúng là một thằng ba hoa

Từ điển Anh Anh - Wordnet