magnify nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

magnify nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm magnify giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của magnify.

Từ điển Anh Việt

 • magnify

  /'mægnifai/

  * ngoại động từ

  làm to ra, phóng to, mở rộng

  a mocroscope magnifies things: kính hiển vi làm vật trông to ra

  thổi phồng, tán dương quá đáng

  to magnify dangers: thổi phồng những sự nguy hiểm

  to magnify a trifling incident: thổi phồng một sự việc bình thường

 • magnify

  tăng, phóng đại

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • magnify

  * kỹ thuật

  khuếch đại

  phóng đại

  tăng

  y học:

  phóng đại, khuếch đại

Từ điển Anh Anh - Wordnet