logical partition nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

logical partition nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm logical partition giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của logical partition.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • logical partition

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  sự phân chia logic

 • logical partition

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  sự phân chia logic