lieutenant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lieutenant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lieutenant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lieutenant.

Từ điển Anh Việt

 • lieutenant

  /lef'tenənt, (Mỹ) lju:'tenənt/

  * danh từ

  người thay thế, người tạm thay

  (quân sự) trung uý

  đại uý hải quân

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • lieutenant

  a commissioned military officer

  an officer in a police force

  Synonyms: police lieutenant

  an officer holding a commissioned rank in the United States Navy or the United States Coast Guard; below lieutenant commander and above lieutenant junior grade

  Similar:

  deputy: an assistant with power to act when his superior is absent