legalize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

legalize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm legalize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của legalize.

Từ điển Anh Việt

  • legalize

    /'li:gəlaiz/ (legalise) /'li:gəlaiz/

    * ngoại động từ

    hợp pháp hoá

    công nhận, chứng nhận (về pháp lý)

Từ điển Anh Anh - Wordnet