languish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

languish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm languish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của languish.

Từ điển Anh Việt

 • languish

  /'læɳgwiʃ/

  * nội động từ

  ốm yếu, tiều tuỵ

  úa tàn, suy giảm, phai nhạt

  the interest in that has languished: sự hứng thú với cái đó đã phai nhạt đi

  mòn mỏi đợi chờ, héo hon đi vì mong mỏi

  to languish for news from someone: mòn mỏi đợi chờ tin ai

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • languish

  become feeble

  The prisoner has be languishing for years in the dungeon

  Synonyms: fade

  Similar:

  pine away: lose vigor, health, or flesh, as through grief

  After her husband died, she just pined away

  Synonyms: waste

  ache: have a desire for something or someone who is not present

  She ached for a cigarette

  I am pining for my lover

  Synonyms: yearn, yen, pine