installation specification nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

installation specification nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm installation specification giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của installation specification.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • installation specification

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đặc tả cài đặt