inconvenience nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inconvenience nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inconvenience giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inconvenience.

Từ điển Anh Việt

 • inconvenience

  /,inkən'vi:njəns/ (inconveniency) /,inkən'vi:njənsi/

  * danh từ

  sự bất tiện, sự phiền phức

  to cause inconvenience to someone: làm phiền ai

  * ngoại động từ

  làm phiền, quấy rầy

Từ điển Anh Anh - Wordnet