impede nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

impede nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm impede giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của impede.

Từ điển Anh Việt

 • impede

  /im'pi:d/

  * ngoại động từ

  làm trở ngại, ngăn cản, cản trở

 • impede

  cản trở

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • impede

  * kỹ thuật

  cản trở

  xây dựng:

  trở kháng

Từ điển Anh Anh - Wordnet