identify gate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

identify gate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm identify gate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của identify gate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • identify gate

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    cổng đồng nhất