hungarian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hungarian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hungarian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hungarian.

Từ điển Anh Việt

 • hungarian

  /hʌɳ'geəriən/

  * tính từ

  (thuộc) Hung-ga-ri

  * danh từ

  người Hung-ga-ri

  tiếng Hung-ga-ri

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • hungarian

  a native or inhabitant of Hungary

  Synonyms: Magyar

  the official language of Hungary (also spoken in Rumania); belongs to the Ugric family of languages

  Synonyms: Magyar

  relating to or characteristic of Hungary

  Hungarian folk music

  Synonyms: Magyar