hungarian goulash nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hungarian goulash nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hungarian goulash giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hungarian goulash.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • hungarian goulash

    Similar:

    goulash: a rich meat stew highly seasoned with paprika

    Synonyms: gulyas

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).