hungarian pointer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hungarian pointer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hungarian pointer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hungarian pointer.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • hungarian pointer

    Similar:

    vizsla: Hungarian hunting dog resembling the Weimaraner but having a rich deep red coat

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).