hoarse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hoarse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hoarse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hoarse.

Từ điển Anh Việt

 • hoarse

  /hɔ:s/

  * tính từ

  khàn khàn, khản (giọng)

  to talk oneself hoarse: nói đến khản cả tiếng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • hoarse

  Similar:

  gruff: deep and harsh sounding as if from shouting or illness or emotion

  gruff voices

  the dog's gruff barking

  hoarse cries

  makes all the instruments sound powerful but husky"- Virgil Thomson

  Synonyms: husky