hoarseness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hoarseness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hoarseness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hoarseness.

Từ điển Anh Việt

  • hoarseness

    /'hɔ:snis/

    * danh từ

    tình trạng khản giọng

    giọng khàn khàn

Từ điển Anh Anh - Wordnet