hoarsen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hoarsen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hoarsen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hoarsen.

Từ điển Anh Việt

  • hoarsen

    /'hɔ:sn/

    * ngoại động từ

    làm khản (giọng)