globular nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

globular nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm globular giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của globular.

Từ điển Anh Việt

 • globular

  /'glɔbjulə/

  * tính từ

  hình cầu

  gồm những viên nhỏ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • globular

  * kỹ thuật

  dạng cầu

  hình cầu

Từ điển Anh Anh - Wordnet