generator step-up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

generator step-up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm generator step-up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của generator step-up.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • generator step-up

    * kỹ thuật

    điện:

    tăng công suất phát (điện)