fuze nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fuze nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fuze giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fuze.

Từ điển Anh Việt

 • fuze

  /fju:z/

  * danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) kíp (bom...); ngòi (pháo...)

  * ngoại động từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (như) fore

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • fuze

  * kỹ thuật

  kíp nổ

  ngòi nổ

Từ điển Anh Anh - Wordnet