fusion casting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fusion casting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fusion casting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fusion casting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fusion casting

    * kỹ thuật

    khuôn đúc nóng chảy