fulgent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fulgent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fulgent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fulgent.

Từ điển Anh Việt

 • fulgent

  /'fʌldʤənt/

  * tính từ

  (thơ ca); (văn học) sáng chói, óng ánh, rực rỡ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • fulgent

  Similar:

  blazing: shining intensely

  the blazing sun

  blinding headlights

  dazzling snow

  fulgent patterns of sunlight

  the glaring sun

  Synonyms: blinding, dazzling, glaring, glary