frayed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

frayed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm frayed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của frayed.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • frayed

  worn away or tattered along the edges

  frayed cuffs

  Similar:

  fray: wear away by rubbing

  The friction frayed the sleeve

  Synonyms: frazzle

  rub: cause friction

  my sweater scratches

  Synonyms: fray, fret, chafe, scratch

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).