fop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fop.

Từ điển Anh Việt

  • fop

    /fɔp/ (fopling) /'fɔpliɳ/

    * danh từ

    công tử bột

Từ điển Anh Anh - Wordnet