fopling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fopling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fopling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fopling.

Từ điển Anh Việt

  • fopling

    /fɔp/ (fopling) /'fɔpliɳ/

    * danh từ

    công tử bột