flagella nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flagella nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flagella giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flagella.

Từ điển Anh Việt

  • flagella

    /flə'dʤeləm/

    * danh từ, số nhiều flagella /flə'dʤeləmz/, flagellums /flə'dʤeləmz/

    (sinh vật học) roi