fizz nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fizz nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fizz giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fizz.

Từ điển Anh Việt

 • fizz

  /fiz/

  * danh từ

  tiếng xèo xèo; tiếng xì xì

  (từ lóng) rượu sâm banh

  * nội động từ

  xèo xèo; xì xì

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • fizz

  * kinh tế

  rượu sâm banh

  rượu sủi bọt

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  rò (rỉ) khí

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • fizz

  an effervescent beverage (usually alcoholic)

  Similar:

  foam: become bubbly or frothy or foaming

  The boiling soup was frothing

  The river was foaming

  Sparkling water

  Synonyms: froth, effervesce, sparkle, form bubbles