fiberoptic transmitter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fiberoptic transmitter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fiberoptic transmitter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fiberoptic transmitter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fiberoptic transmitter

    * kỹ thuật

    điện:

    máy phát dùng sợi quang