fiberoptic network nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fiberoptic network nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fiberoptic network giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fiberoptic network.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fiberoptic network

    * kỹ thuật

    điện:

    mạng sợi quang