fiberoptic transmission system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fiberoptic transmission system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fiberoptic transmission system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fiberoptic transmission system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fiberoptic transmission system

    * kỹ thuật

    điện:

    hệ truyền sợi quang