farmer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

farmer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm farmer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của farmer.

Từ điển Anh Việt

 • farmer

  /'fɑ:mə/

  * danh từ

  người tá điền; người nông dân

  người chủ trại

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • farmer

  * kinh tế

  chủ trại

  người nông dân

  người tá điền

  người trồng trọt

  nhà nông

Từ điển Anh Anh - Wordnet