fantastical nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fantastical nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fantastical giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fantastical.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • fantastical

  Similar:

  fantastic: existing in fancy only

  fantastic figures with bulbous heads the circumference of a bushel"- Nathaniel Hawthorne

  antic: ludicrously odd

  Hamlet's assumed antic disposition

  fantastic Halloween costumes

  a grotesque reflection in the mirror

  Synonyms: fantastic, grotesque

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).