evidence of use nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

evidence of use nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm evidence of use giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của evidence of use.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • evidence of use

    * kỹ thuật

    dấu hiệu sử dụng