ejection nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ejection nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ejection giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ejection.

Từ điển Anh Việt

 • ejection

  /i:'dʤekʃn/

  * danh từ

  sự tống ra, sự làm vọt ra

  sự phụt ra, sự phát ra

  sự đuổi khỏi, sự đuổi ra

 • ejection

  (máy tính) sự ném, sự bỏ

  automatic e. (máy tính) sự ném tự động, bìa đục lỗ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ejection

  * kỹ thuật

  đẩy ra

  phun ra

  phun trào

  sự bỏ

  sự đẩy ra

  sự phun

  sự phun trào

  sự phụt

  hóa học & vật liệu:

  phụt ra

  toán & tin:

  sự ném

  vật lý:

  sự phụt ra

Từ điển Anh Anh - Wordnet