doze nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

doze nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm doze giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của doze.

Từ điển Anh Việt

 • doze

  /douz/

  * danh từ

  giấc ngủ ngắn lơ mơ

  * nội động từ

  ngủ gà ngủ gật, ngủ lơ mơ

  to doze off: chợp ngủ lơ mơ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • doze

  * kỹ thuật

  mục (gỗ)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • doze

  a light fitful sleep

  Synonyms: drowse

  Similar:

  snooze: sleep lightly or for a short period of time

  Synonyms: drowse