dozer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dozer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dozer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dozer.

Từ điển Anh Việt

 • dozer

  /'douzə/

  * danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (viết tắt) của bulldozer

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • dozer

  Similar:

  bulldozer: large powerful tractor; a large blade in front flattens areas of ground