dozenth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dozenth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dozenth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dozenth.

Từ điển Anh Việt

  • dozenth

    * tính từ

    thứ mười hai