dozen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dozen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dozen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dozen.

Từ điển Anh Việt

 • dozen

  /'dʌzn/

  * danh từ số nhiều, không đổi

  tá (mười hai)

  two dozen books: hai tá sách

  (số nhiều) nhiều

  dozens of people: nhiều người

  dozens of times: nhiều lần

  (số nhiều) bộ 12 cái

  to pack things in dozens: đóng thành bộ 12 cái, đóng thành từng tá

  baker's (devil's, printer's long) dozen

  tá 13 cái (một cái làm hoa hồng)

  to talk (go) nineteen to the dozen

  nói liến láu liên miên

 • dozen

  một tá

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • dozen

  Similar:

  twelve: the cardinal number that is the sum of eleven and one

  Synonyms: 12, XII

  twelve: denoting a quantity consisting of 12 items or units

  Synonyms: 12, xii