debit slip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

debit slip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm debit slip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của debit slip.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • debit slip

    * kinh tế

    chứng từ bên nợ