deadlock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

deadlock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm deadlock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của deadlock.

Từ điển Anh Việt

 • deadlock

  /'dedlɔk/

  * danh từ

  sự đình hẳn lại; sự đình trệ hoàn toàn; (nghĩa bóng) sự bế tắc

  to come to a deadlock: đi đến chỗ đình trệ hoàn toàn; (nghĩa bóng) đi đến chỗ bế tắc không có lối thoát

  * ngoại động từ

  làm đình trệ hoàn toàn; đưa đến chỗ bế tắc

 • deadlock

  (Tech) bế tắc

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • deadlock

  * kinh tế

  bế tắc

  sự đình trệ hoàn toàn

  * kỹ thuật

  sự tắc nghẽn

  xây dựng:

  bế tắc

  khóa chết

  sự đình trệ

  toán & tin:

  sự bế tắc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • deadlock

  a situation in which no progress can be made or no advancement is possible

  reached an impasse on the negotiations

  Synonyms: dead end, impasse, stalemate, standstill