darkness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

darkness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm darkness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của darkness.

Từ điển Anh Việt

 • darkness

  /'dɑ:knis/

  * danh từ

  bóng tối, cảnh tối tăm

  màu sạm, màu đen sạm

  tình trạng mơ hồ, tình trạng không rõ ràng, tình trạng không minh bạch

  sự dốt nát, sự ngu dốt; sự không hay biết gì

  sự bí mật, sự kín đáo

  sự đen tối, sự ám muội; sự nham hiểm, sự cay độc

  deeds of darkness: hành động đen tối độc ác

  prince of darkness

  (xem) prince

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • darkness

  an unilluminated area

  he moved off into the darkness

  Synonyms: dark, shadow

  having a dark or somber color

  Antonyms: lightness

  a swarthy complexion

  Synonyms: duskiness, swarthiness

  Similar:

  dark: absence of light or illumination

  Antonyms: light

  iniquity: absence of moral or spiritual values

  the powers of darkness

  Synonyms: wickedness, dark

  dark: an unenlightened state

  he was in the dark concerning their intentions

  his lectures dispelled the darkness