cuspid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cuspid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cuspid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cuspid.

Từ điển Anh Việt

  • cuspid

    * danh từ

    (giải phẫu) răng nanh

Từ điển Anh Anh - Wordnet