cucurbita pepo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cucurbita pepo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cucurbita pepo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cucurbita pepo.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cucurbita pepo

    Similar:

    pumpkin: a coarse vine widely cultivated for its large pulpy round orange fruit with firm orange skin and numerous seeds; subspecies of Cucurbita pepo include the summer squashes and a few autumn squashes

    Synonyms: pumpkin vine, autumn pumpkin

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).