cucurbita maxima turbaniformis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cucurbita maxima turbaniformis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cucurbita maxima turbaniformis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cucurbita maxima turbaniformis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cucurbita maxima turbaniformis

    Similar:

    turban squash: squash plants bearing hard-shelled fruit shaped somewhat like a turban with a rounded central portion protruding from the end opposite the stem

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).